Materiály

Vstupné materiály

Primárnou vstupnou surovinou bude odpadový materiál na báze tvrdého polyvinylchloridu („PVC“) so zameraním na jeho spracovanie a následné opätovné použitie vyseparovaných a spracovaných surovín vo výrobe. V druhom rade pôjde aj o zhodnocovanie plastových zmesí na báze polypropylénu („PP“), polyetylénu („PE“), nízkohustotného polyetylénu („LDPE“) a vysokohustotného polyetylénu („HDPE“).

Výstupné materiály

Výstupným produktom je plastový regranulát a prach, ktorý predstavuje ekologický vstupný materiál vhodný na opätovné použitie pre výrobu nových plastových výrobkov. Vedľajším produktom sú vyseparované materiály (napr. sklo, hliník, železo) smerujúce ako vstupné suroviny na ďalšie ekologické spracovanie vo výrobe.

Kapacita

Naša ročná kapacita spracovania plastového odpadu je 2 880 ton. Slovenská republika, ostatné krajiny EHP a Veľká Británia sú zvyčajnými krajinami pôvodu vstupných materiálov..

Scroll to Top