Stroje a vybavenie

Jednotlivé zariadenia v recyklačnej linke:

Shredder

Zariadenie na pred-drvenie veľkých a malých kusov materiálov ako okenne rámy na požadovanú frakciu (3-5 cm), pri výkone 500 kg/hod.

Drvič (nožový alebo sektorový)

Zariadenie na drvenie preddrvených alebo iných kusov materiálu po Shredderi na požadovanú frakciu (č-8 mm), pri výkone 400-800 kg/hod.

Magnetický separátor

Zariadenie na dosušenie materiálu od vlhkosti pre PVC, PE, PP, HDPE a LDPE na požadovanú hodnotu pri výkone 500 kg/hod.

Separátor na rôzne druhy plastov a nekovy

Zariadenie určené separáciu plastov a nekovov, na princípe elektrostatického alebo optického triedenia pri výkone 600-800 kg/hod.

Sušiace teplovzdušné silo

Zariadenie na dosušenie materiálu od vlhkosti pre PVC, PE, PP, HDPE a LDPE na požadovanú hodnotu pri výkone 500 kg/hod.

Recyklačno-aglomeračná linka

Veľmi špecifické zariadenie na spracovanie zmesového materiálu a fólii z materiálu PE, PP, HDPE a LDPE a na aglomeračné spracovanie PVC na regranulát pri výkone 500-800 kg/hod pre PVC a 400-500 kg/hod pre PE, PP, HDPE, LDPE.

Pulverizer

Zariadenie na spracovanie aglomerátu do formy prachu pri výkone 200-400 kg/hod.
Scroll to Top