Naši partneri

CEE Capital Management, a.s. je správcovská spoločnosť environmentálnych investičných fondov pôsobiaca na Slovensku, ktorá spravuje Fond WTEP.
Investičnou stratégiou Fondu WTEP je príprava a realizácia projektov v oblasti odpadového hospodárstva
Kľúčovým investorom vo fonde WTEP je Slovak Investment Holding. Ďalší podstatný partneri sú Ministerstvo Životného Prostredia Slovenskej Republiky, Operačný Program Kvalita Životného Prostredia a Európske štrukturálne a investičné fondy.
Scroll to Top