Naša spoločnosť

NAŠA SPOLOČNOSŤ

RECO-PLAST, s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá sa venuje zhodnocovaniu a recyklácií plastového odpadu, spôsobom mechanického spracovania. Týmto vzniká plastová drť, ktorá je surovinou pre ďalšiu výrobu.

Spoločnosť sa nachádza v obci Svederník nachádzajúcej sa v Žilinskom kraji, 11 km severozápadne od Žiliny, a vznikla v roku 2021.

ZAMERANIE SPOLOČNOSTI

Zvýšenie miery a kvality sekundárneho zhodnocovania plastov a plastových zmesí s rôznorodým zložením. Primárnou vstupnou surovinou je odpadový materiál na báze tvrdého polyvinylchloridu („PVC“) so zameraním na jeho spracovanie a následné opätovné použitie vyseparovaných a spracovaných surovín vo výrobe. V druhom rade ide aj o zhodnocovanie plastových zmesí na báze polypropylénu („PP“), polyetylénu („PE“), nízkohustotného polyetylénu („LDPE“) a vysokohustotného polyetylénu („HDPE“).

telescope, insight, outlook-122960.jpg

Technologická linka určená na recykláciu

Naša spoločnosť vybudovala modernú technologickú linku určenú na recykláciu, separáciu a spracovanie odpadového materiálu z plastov a plastových zmesí (napr. okenné profily, odrezky z plastových okien, rúry, použité fólie). Použitím technológie pracujúcej na báze elektrostatickej separácie je možné spracovať široké portfólio plastového odpadu a dosiahnuť takmer 100% úspešnosť recyklácie.
Scroll to Top