BUĎTE SÚČASŤOU RIEŠENIA

NIE SÚČASŤOU ZNEČISTENIA

Prvotriedna technológia
a dlhoročné skúsenosti.

RECO-PLAST, s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá sa venuje zhodnocovaniu a recyklácií plastového odpadu, spôsobom mechanického spracovania. Týmto vzniká plastová drť, ktorá je surovinou pre ďalšiu výrobu. 

Veríme, že naša spoločnosť dokáže profesionálnym prístupom a tvrdou prácou poskytovať vysoko kvalitné služby. Akumulácia plastového odpadu je globálny problém, ktorý treba zásadne riešiť a preto sme sa rozhodli špecializovať práve v tejto sfére.

My ľudia sme sa stali závislými od plastu pre rôzne použitie, od obalov až po výrobky. Túto smutnú skutočnosť treba vyriešiť.
A od toho sme tu my.

Súčasný stav na slovenskom a tiež európskom trhu s PVC odpadom nie je v dostatočnej miere vyriešený,
nakoľko druhotné spracovanie PVC vyžaduje technologicky a kvalitatívne vyspelejšie zariadenia
a technologické postupy ako iné štandardné plasty.

Európa má problém s plastami, iba 30% plastového odpadu sa recykluje.

My pracujeme na zvýšení týchto hodnôt.

Scroll to Top